Edu 'Seniki' González

José Luis 'Koldamenta' Aranguren